LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Puppy plans for SPRING 2020 -CANCELED

Ostatná aktualizácia: 09 apríl 2020
Napísané: 09 apríl 2020
Návštevy: 265

At the moment our C.I.B.* Grand Ch, Multi Ch, Multi Winner, Ch of Ch, JCh Hennessey Sunrise by Luanda is in her best days for our puppy plans Spring 2020.
Due to actual situation with covid -19, we postponed our planned litter for the end of the year, or later when the situation will be better for all. Best wishes to all friends, and interested new puppy owners and stay all healthy

Naša Nessy je práve v jej najlepších dňoch na krytie. Vzhľadom k aktuálnej situácii s covid-19 sme sa rozhodli náš plánovaný jarný vrh odložiť na koniec roka 2020, alebo na neskôr. Zostaňte zdraví priatelia!

nessy spring2020w