LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Dysplázia bedrového kĺbu - DBK

Ostatná aktualizácia: 26 september 2016
Napísané: 26 september 2016
Návštevy: 3053

w hips excellentDysplázia bedrového kĺbu (DBK) je degeneratívne ochorenie bedrového kĺbu charakterizované nezvratnými zmenami kĺbovej jamky a hlavice stehennej kosti. Ide o vývojové ochorenie.
DBK bola doteraz považovaná za vysoko dedičné ochorenie, avšak za posledných 50 rokov výskum ukázal, že príčína pozitívneho nálezu dysplá
zie bedrového kĺbu je vo veľkej miere spôsobená vplyvom vonkajšieho prostredia, tzn. napríklad kvalitou krmiva, nadváhou v štenacom veku, nadmerným prísunom výživných látok, nadmernou záťažou šteniatka, chladom, úrazom a pod.

DBK je pravdepodobne polygenné dedičné ochorenie, čo znamená, že sa neprenáša iba jedným génom, ale niekoľkými génmi súčasne. Tieto gény sa žiaľ nepodarilo vedcom lokalizovať a zmapovať, stále sa teda vedú dohady, akým spôsobom sa vlastne tento dedičný defekt prenáša na potomstvo. Jedna skupina odborníkov zastáva názor, že ide o defekt, ktorý sa prenáša recesívne, iní tvrdia, že dominantne s neúplnou penetráciou vlohy (tzn. gény sa prejavia iba vtedy, ak majú k tomu vytvorené vhodné podmienky).
Samostatné ochorenie kĺbov nie je vrodené, vrodená je predispozícia. Všetky psy bez rozdielu sa rodia s normálnymi bedrovými kĺbmi. Ochorenie sa začína rozvíjať spolu s rastom a vývinom psieho organizmu. Táto skutočnosť nie je mnohým majiteľom, chovateľom psov známa.
Pre vývoj bedrového kĺbu sú rozhodujúce prvé 3 mesiace po narodení. V tomto čase sú súčasti kĺbu tvorené iba chrupavkovitým tkanivom a sú mäkké. Táto chrupavka je neskôr pri raste nahradená kostným tkanivom. Ak nie je chrupavka dostatočne vyživovaná a pôsobia na ňu sily, ktoré prekračujú jej medze pružnosti, dochádza k oddialeniu kĺbnych plôch a kĺb sa stá
va nestabilným (laxným).

Zdravý
bedrový kĺb:
Bedrový kĺb tvorí: kĺbová jamka(acetabulum), väzy,bedrový kĺb, šľachy a svaly. Hlavica stehennej kosti je uložená v kĺbovej jamke, veľmi pevne zapadá do kĺbovej jamky. Na povrchu jamky a kĺbovej hlavice je chrupavka. Zabezpečuje pružnosť kĺbov a chráni kosti pred opotrebovaním. Záťaž je rovnomerne rozložená na celú plochu kĺbu a jamky.

Postihnutý
bedrový kĺb:
Choroba je spôsobená
nedostatočným vývinom kĺbovej jamky a bedrového kĺbu. Nerovnomerný rast kostí spôsobí poškodenie chrupavkovitých častí. Zmeny na bedrových kĺboch je možno dobre pozorovať na RTG snímkach. DBK postihuje najčastejšie veľké a obrie plemená, môže sa však vyskytovať u ktoréhokoľvek plemena.

Diagnostika DBK
Diagnostikuje sa pomocou RTG snímku. Zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK,DLK. Snímok musí byť kvalitný a označený tak, aby nemohol byť zamenený. Snímok sa zasiela klubom určené
mu veterinárnemu lekárovi, ktorý vyhodnocuje snímky v rámci SR.

RTG snímok DBK
Pes leží na chrbte s natiahnutými panvovými a hrudníkovými končatinami tak, aby telo psa tvorilo os. Panvové končatiny sa ťahajú rovnobežne smerom dozadu. Pri RTG DBK je pes v narkóze, aby bolo zabezpečené dostatočné uvoľnenie svalov na končatinách. Na snímke musí byť dobre viditeľná celá panva, krížová kosť, stehnové kosti spolu s kolennými kĺbmi.

Vyhodnocovanie DBK
Hodnotí sa tvar kĺbovej jamky, hlavice kĺbu, vek zvieraťa, Norberg-olsonov uhol. Výsledný stupeň rozvoja DBK sa stanoví predovšetkým podľa Norbergovho uhla v stupň
och.
Výsledok (nález) sa označuje číslami 0-4 a písmenami A-E a je zaznamenaný pre každú končatinu zvlášť.

hips excellent hips good hips fair
  A – negatívny stupeň
-anatomická pravidelnosť, žiadne príznaky dysplázie
 B – prechodný stupeň
-mierna anatomická nepravideľnosť


Základné kritériá hodnotenia DBK u psov podľa FCI

Stupeň DBK Stupeň DBK -(slovom/FCI) RTG príznaky DBK

Uhol podľa Norberga - Olssona

0 A – negatívny anatomická pravidelnosť, žiadne príznaky dysplázie 105° a viac
1 B – prechodný

mierna anatomická
nepravideľnosť,
kĺbne plochy hlavice femuru a acetabula sú mierne inkongruentné, stred hlavice
leží mediálne od DOA.

105°
2 C – ľahký očividná anatomická nepravidelnosť, kĺbne plochy hlavice femuru a acetabula sú inkongruentné,
kraniolaterálny okraj acetabula je mierne sploštený, mierna artróza, stred hlavice sa zhruba kryje s DOA
105° - 100°
3 D – stredný

zreteľná anatomická nepravidelnosť, zrejmá inkongruencia kĺbových plôch hlavice femuru a acetabula, artróza, stred hlavice leží laterálne od DOA

100° - 90°
4 E - ťažký

výrazná anatomická nepravidelnosť, výrazná subluxácia až
luxácia hlavice femuru z acetabula, ťažká artróza, deformity krčku, hlavice i acetabula

Menej ako 90°

Nález:
DBK je ochorenie nezvratné. To znamená, že nemož
no nameraný stupeň postihnutia kĺbov zmierniť. Dá sa ale zabrániť zhoršovaniu stavu psa podávaním tzv. chondroprotektív a iných vhodných doplnkov stravy.

hips mild hips moderate hips severe
 C -ľahký stupeň
- očividná anatomická nepravideľnosť
 D -stredný stupeň
- zreteľná anatomická nepravidelnosť
 E - ťažký stupeň
-výrazná anatomická nepravidelnosť


Obdobia, keď by mal majiteľ dávať pozor na kĺby a aj celkovo na kostrovú sústavu svojho psa:

»
najdôležitejšie obdobie rozvoja kĺbov — do troch mesiacov veku psa, súčasti kĺbu sú tvorené chrupavčitým tkanivom a sú mäkké, postupne osifikujú na kostné tkanivo,
» obdobie do 5 mesiacov veku psa — v tomto období by pes nemal byť preťažovaný a vôbec by nemal prekonávať prekážky preskakovaním, nemal by skákať a chodiť po schodoch,
» obdobie od 6 mesiacov do 12 (18) mesiacov — v tomto období sa ukončuje rast, preto môžeme pomaly psovi zvyšovať záťaž, ale pozor! — plný výkon od neho očakávajme až po ukončení vývoja a rastu.

Obrázky znázorňujúce vývoj kĺbov v štenacom veku.
RTG snímok - vek psa - 1deň
w heupen pup 1 dag oud
RTG snímok - vek psa - 8 týždňov
w heupen pup8 wk oud
RTG snímok - vek psa - 20 týždňov
w heupen pup 20 wk oud


Chov RR a DBK
Od roku 2001 zaviedol SKCHR povinné snímkovanie DBK. Aby sa znížilo riziko a rozsah ochorenia ďalší
ch generácií psov, do chovu sa zaraďujú len jedince s výsledkom RTG DBK podľa platného chovateľského poriadku klubu. Z toho dôvodu je potrebné pred zaradením jedincov do chovu (pred bonitáciou) urobiť RTG vyšetrenie DBK, ktoré je možné vykonať najskôr vo veku 12 mesiacov, ideálne vo veku 20 mesiacov. V chove nášho plemena sa môžu použiť jedince s max. hraničným nálezom DBK B. Aby bola zabezpečená jednotnosť a objektivita pri vyhodnocovaní výsledkov, môžu RTG DBK vykonávať iba vybrané certifikované pracoviská na území Slovenska. Ich zoznam Komora veterinárnych lekárov SR, ktorá udeľuje licenciu. Postup pre vyhodnocovanie RTG SKCHR. Vďaka eliminácii pozitívnych jedincov na DBK v chove RR, môžme dnes konštatovať, že na Slovensku sa pozitívne nálezy DBK vyskytujú len veľmi zriedka.

Prehľad hodnotenia DBK (HD = Hip displasia ) v rôznych krajinách


International Classification FCI from 1996
SLOVAKIA/
CZECH
GERMANY USA
United States

OFA clasification
UK
UNITED
KINGDOM

AUSTRALIA
FINLAND NETHERLAND SWITZERLAND SWEDEN
A1

No signs of dysplazia
Considered NORMAL

A - 0

BEZ DYSPLÁZIE

Výborne utváraný bedrový kĺb.

"a" Stamps as
NORMAL
NO signs
of HD FREI

F
Certifies as
EXCELLENT

E
Certifies
as NORMAL
or WITHIN
NORMAL

0-4
no > 3/hip
0-4

(no >3/hip)
El-
dysplaziaa
"hyval"
Negatief geheel gaaf
HD - (1)
Frei Utmark
UA
A2

No signs of dysplazia
Considered
NORMAL
Certifies as
GOOD

G
Certifies
as NORMAL
or WITHIN NORMAL
5-10
no > 6/hip
5-10

(no >6/hip)
El-
dysplaziaa
Negatief geheel gaaf
HD - (2)
B1
Considered
TRANSITIONAL
case
B - 1

HRANIČNÝ/ PRECHODNÝ
STUPEŇ DBK
Stamps as
FAST NORMAL
TRANSITIONAL HD or SUSPICIOUS FOR HD
HD- VERDACHT
(
Ubergangsform)
V
Certifies as
FAIR HD
F
Does NOT certify
ABNORMAL

or
DYSPLASTIC
(the HIP clasification is the same like Australian)
11-18 Rajatapaus

Transitional case

HD- (Tc)

Frei Utmark
UA
B2
DYSPLASTIC
BORDERLINE
HD
Does NOT certify
BORDERLINE
HD

B
19-25 I I
C1
DYSPLASTIC
MILD HD
C - 2
ĽAHKÝ STUPEŇ DBK
LIGHT HD,
STILL ALLOWABLE
"a" Stamps as

NOCH ZUGELASSEN
LEICHTE HD
L
Does NOT certify
MILD HD

M
26-35 I Licht positief (3)
HD +/-
I I
C2
DYSPLASTIC
MILD HD
I I I
D1
DYSPLASTIC
MODERATE HD
D - 3
STREDNÝ STUPEŇ DBK

MODERATE HD
Does NOT "a"Stamp
MITTLERE HD

M

Does NOT certify
MODERATE
HD


Mod
36-50 II Positief
(3,5) HD+
II II
D2
DYSPLASTIC
MODERATE HD
36-50 II Positief
(4) HD+
II II
E2

DYSPLASTIC
SEVERE HD
E - (4)
ŤAŽKÝ STUPEŇ DBK
Does NOT "a"Stamp
SCHWERE HD

S
Does NOT certify
SEVERE HD

S
51-106 III III III
E2

DYSPLASTIC
SEVERE HD
51-106 IV Posietief optima forma
(5) HD+
IV IVspracovala Milada Krchňavá – 08/2016
jazyková korektúra A.Čerňáková Mgr
zdroje:
http://www.petmd.com/dog/conditions/musculoskeletal/c_dg_hip_dysplasia
http://www.vetwest.com.au/pet-library/hip-dysplasia-in-dogs
Veterinary Referral Surgical Practice
www.pededucation.com
x-rays photos – www.ofa.org
x-rays of puppy -http://cantfightthemoonlight.nl/en/hd-hipdysplasia/