LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Leptospiróza

Ostatná aktualizácia: 08 september 2019
Napísané: 08 september 2019
Návštevy: 732

Výskyt a nositelia
Ďalším zákerným ochorením ktoré na nás a na nášho psíka číha v letnom období je Leptospiróza. Toto ochorenie vyvoláva mikrób leptospira interrogans, ktorý má veľmi veľa variant. Leptospiry majú svojich hostiteľov a tými sú najčastejšie hraboše, myši, hlodavce- hlavne potkany a sú schopné vyvolať ochorenie u všetkých druhov cicavcov. Rezervoárovým zvieraťom môže byť aj pes, ktorý prekonal infekciu. Ten potom vylučuje leptospiry do vonkajšieho prostredia svojou močou. Počas povodní zahynulo veľa infikovaných hlodavcov a z nich sa leptospiry uvolnili do vody. Preto sa v tomto období vyskytlo viac prípadov infikovaných leptospirmi. Leptospiry veľmi dobre prežívajú v stojatej i tečúcej vode a vo vlhkej pôde aj niekoľko týždňov. Dobre odolávajú nízkym teplotám, ničí ich vyschnutie, UV žiarenie, slnečné svetlo a tiež dezinfekčné prostriedky.

Nakazenie leptospirózou

Leptospiry prenikajú do organizmu neporušenými sliznicami, alebo poranenou kožou. K nakazeniu dochádza priamym kontaktom s rezervoárovými zvieratami, častejšie kontaminovanou vodou, alebo tiež krmivom ktoré sa dostalo do kontaktu s potkaním močom. K infikovaniu stačí len niekoľko leptospir, pričom v 1ml moči ich je okolo sto tisíc.
Inkubačná doba je najčastejšie 7 - 14 dní. Leptospiry sa potom dostávajú do krvi a nakoniec prenikajú do obličiek a pečene. Vývoj choroby závisí od množstva protilátok vytvorených v organizme medzi 2.-8. dňom po infekcii. Ochorenie u psov prebieha väčšinou skryto. V našich krajoch existuje niekoľko druhov (soreovarov) leptospir, s ktorých asi štyri môžu byť zodpovedné za klinické ochorenie psov a to sú: icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, sejroe a pomoa. V západných krajinách to býva i nebezpečný serovar canicola, ktorý vyvoláva tzv.stuttgartskú nákazu ktorej hlavným hostiteľom sú psy a preto je toto ochorenie viazané na mestské psie populácie. U nás sa už niekoľko rokov nevyskytuje.

Príznaky infekcie

Zriedka sa vyskytuje perakutný prípad, pri ktorom dochádza k exitu psa ešte pred rozvinutím zlyhania obličiek a pečene a je spôsobený masívnou prítomnosťou leptospir v organizme čo vedie k šoku a poruchám zrážanlivosti krvi. Pozorujeme početné krvácanie, z nosnej dutiny a krvácanie do tráviaceho traktu.
Najčastejšie sa leptospiroza vyskytuje ako akútna forma, sprevádzaná žltačkou. Ochorenie začína výraznou apatiou, nechutenstvom a zvracaním. K neurčitým príznakom, ktoré nemusia poukazovať iba na leptospirózu patrí aj zápal krčných mandlí, prekrvenie slizníc a poprípade aj kašovité výkaly -preháňanie. Časté vyprázdňovanie vedie ku stratám tekutín a dehydratácii organizmu. Zvratky aj výkaly sú často s prímesou krvi. Moč má tmavé sfarbenie asi ako čierne pivo. Na sliznici a nepigmentovanej koži je zjavná žltačka. Môže sa vyskytnúť aj zlá stabilita pri chôdzi v dôsledku meningitídy (zápal mozgových blán).
Zlyhanie ľadvín spôsobuje obmedzenie močenia a zníženie množstva moči. Brucho býva bolestivé hlavne v oblasti pečene i obličiek. Pri chronickom priebehu, ktorý sa prejavuje takmer nepostrehnute, pozorujeme horúčku neznámeho pôvodu a chronický zápal obličiek aj pečene.

Vyšetrenie a liečba

V ordinácii doktor zisťuje , či je pes vakcinovaný proti leptospiróze, či neprišiel do kontaktu s hlodavcami. Po klinickom vyšetrení sa vyšetrí krv (vyšetrenie-hematologické, biochemické) a tiež moč. Pre stanovenie správnej diagnózy je dôležité laboratórne vyšetrenie.
Úspešná liečba musí v organizme zlikvidovať pôvodcu ochorenia pomocou antibiotík vo vysokých dávkach, podávaných 2x denne formou injekcií v trvaní 10 - 14 dní. Pre prežitie pacienta je najdôležitejšie, či sa podarí zvládnuť jednotlivé prejavy (poškodenie pečene, zmena zrážanlivosti v krvi, zlyhanie obličiek atď.) Liečba je veľmi zložitá a vyžaduje náročnú starostlivosť majiteľa o chorého psa.

Prevencia

Jedným z najdôležitejších preventívnych opatrení proti leptospiróze je dobre vykonaná deratizácia a zamedzenie kontaktu psa z potkanmi. Preventívnym opatrením zameraným na nášho psa, je vakcinácia proti tomuto ochoreniu pričom je najvhodnejšie použiť vakcíny domácich výrobcov, pretože tie pôsobia proti kmeňom leptospir, ktoré sa vyskytujú v našich oblastiach.

Článok o Leptospiróze je prevzatý z časopisu "Pes přítel člověka"z láskavým zvolením šéfredaktorky pani Mgr. Z.Trankovskej. Ďakujem. M.Krchňavá.