LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

F-team - 9wks old

Ostatná aktualizácia: 09 február 2015
Napísané: 16 január 2015
Návštevy: 545

8 of puppies has new stacked photos at the age 9wks old - 9th puppy is mr white "Falco Asan by Luanda" who has already stole all hearts in his new family :) Happy me :) !!!
8 šteniatok má nové fotky v postojoch - 9-ty biely chlapček- si už získal všetky srdiečka v jeho novej rodinke! :)

00 mr light blue1
00 mr light blue2
01 mr dark blue1
01 mr dark blue2
02 mr brown1
02 mr brown2
03 ms orange1
03 ms orange2
04 ms red 1
04 ms red 2
05 ms lilla1
05 ms lilla2
06 ms yellow1
06 ms yellow2
07 ms green1
07 ms green2
08 asanko -doma0
08 asanko -doma1