LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Určenie optimálneho dňa na krytie

• Používané sú tri vzájomne sa doplňujúce typy vyšetrení.
A to:
hodnotenie gynekologického nálezu,
cytologické vyšetrenie sliznice pošvy
a stanovenie hladiny progesterónu v krvi feny.

• Gynekologický nález – sliznica pošvy prechádza v priebehu hormonálneho cyklu výraznými zmenami. Na začiatku hárania je lesklá, napuchnutá a prekrvená. V čase ovulácie bledne, je suchá a výrazne zriasená. Zo skončením hárania sliznica pošvy ochabuje, stráca riasenie a často býva mramorovitá. Na prvý pohľad sa môže zdať, že gynekologické vyšetrenie pre určenie optimálneho dňa krytia stačí. Prax je však trochu zložitejšia, prebiehajúce zmeny sa môžu vzájomne prekrývať a gynekologické vyšetrenia môžu poslúžiť skôr ako hrubá orientácia, ako korektný podklad pre určenie dňa krytia. Má však ale jeden nezanedbateľný význam. Odhalí totiž prípadné nezrovnalosti v priebehu pohlavných orgánov feny od pošvy k maternicovému krčku. Je pravdou, že u loveckých plemien sa rôzne anomálie vyskytujú ojedinele, ale predsa je rozumné o probléme, ktorý môže technicky ovplyvniť krytie (pes sa do feny nedostane) alebo priebeh pôrodu, vedieť.
***
• Cytologický nález - cytológia je veda zaoberajúca sa bunkou. V prípade určenia optimálneho dňa krytia je cytologické vyšetrenie zamerané na bunky sliznice pošvy. Ich početné zastúpenie, tvar a tiež schopnosť prijímať rôzne farbivá sa v priebehu cyklu menia a na ich základe je možné odhadnúť, v akej fáze sa fena nachádza. I tu platí, že prebiehajúce zmeny sa možo prelínať a napríklad je veľmi ťažké podľa bunečného nálezu odhadnúť, či je fena ešte vo fertilnej (teda oplodnenia schopnej) fáze,
alebo tesne za ňou.
Aj cytologické vyšetrenie má svoje dalšie významy, medzi ktoré napríklad patrí zistenie väčšieho množstva baktérií v preparátu, ktoré môže upozorniť na zvýšené riziko ochorenia feny.
Dôležité je, akým spôsobom sa vzorka na cytologické vyšetrenie odoberá. Je nutné sa dostať až na klenbu pošvovej oblasti tesne pred krčkom maternice a to bez špeciálneho vybavenia nie je možné.
***
Stanovenie hladiny progesterónu - je určite nejpresnějším spôsobom, ako určiť optimálny deň krytia. Je to vyšetrenie zamerané na hladinu progesteronu v krvi.
I stanovenie hladiny progesteronu má svoje pravidla. Do tejto oblasti patrí napríklad korektný odber vzorky a včasné spracovanie. Pre vyhodnotenie vyšetrenia je dôležité vedieť nielen číslo, ale aj jednotky, v kterej je množstvo progesteronu uvedeno.
Niektoré laboratória udávajú zistené koncentrácie progesteronu v nmol, preto je prerátať číslo na ng: a to výsledok v nmol/l deleno 3,18 = ng/ml).

Cyklus hárania
Najznámejšie, alebo najčastejšie cyklusy hárania u súk sú tieto:
priemerný cyklus – ovulácia prebieha na 12-14 deň
dlhý cyklus – ovulácia - 21deň
krátky ckylus – ovulácia – 5-6deň
rozdelený cyklus – progesteron pri meraní ukáže hodnotu do 5ng/ml a následne klesne,
postupne zas ide hore – ovulácia môže byť až v 6 týždni hárania,
ale nie dovtedy pokým nestúpne progesteron nad 5ng/ml
falošný cyklus – fena začne hárať, ale jej progesteron nestúpne nad hodnotu 5ng/ml

• Na základe zistených hodnôt progesteronu bol doporučený termín krytia :

zdroj: Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Veterinářství 2001;51:9-11

V prípadoch, kedy bolo možné opakované krytie, bolo prvé krytie načasované na obdobie okolo ovulácie (okolo 5 ng/ml)

spracovala Milada Krchňavá © / 03/2008
všetky práva vyhradené

Ostatná aktualizácia: 25 máj 2015
Návštevy: 3409