LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Označenia DBK u nás a v zahraničných krajinách.

Ostatná aktualizácia: 08 september 2019
Napísané: 08 september 2019
Návštevy: 595

Markings for HIP grades- Clasifications in different countries.
Označenia DBK u nás a v zahraničných krajinách.


This table could help you to check the HIP grades at Pedigrees .
Pomôcka pri rozoznavani stupňov DBK v zahraničí
.


International Classification FCI from 1996
SLOVAKIA/CZECH
GERMANY
USA
United States

OFA clasification
UK
UNITED
KINGDOM

AUSTRALIA

FINLAND
NETHERLAND
SWITZERLAND
SWEDEN
International Classification FCI from 1996
A1

No signs of dysplazia

Considered
NORMAL

A - 0

BEZ DYSPLÁZIE

Výborne utváraný bedrový kĺb.

"a" Stamps as
NORMAL
NO signs of HD FREI

F
Certifies as
EXCELLENT

E
Certifies
as NORMAL
or WITHIN
NORMAL

0-4
no > 3/hip

0-4

(no >3/hip)
El-
dysplaziaa
"hyval"
Negatief geheel gaaf
HD - (1)
Frei
Utmark
UA
A1

No signs of dysplazia
Considered NORMAL
A2

No signs of dysplazia
Considered
NORMAL
Certifies as
GOOD

G
Certifies
as NORMAL
or WITHIN NORMAL
5-10
no > 6/hip
5-10

(no >6/hip)
El-
dysplaziaa
Negatief geheel gaaf
HD - (2)
A2

No signs of dysplazia
Considered
NORMAL
B1
Considered
TRANSITIONAL
case
B - 1

HRANIČNÝ/ PRECHODNÝ
STUPEŇ DBK
Stamps as
FAST NORMAL
TRANSITIONAL HD or SUSPICIOUS FOR HD
HD- VERDACHT
(
Ubergangsform)
V
Certifies as
FAIR HD
F
Does NOT certify
ABNORMAL

or
DYSPLASTIC
(the HIP clasification is the same like Australian)
11-18
Rajatapaus

Transitional case

HD- (Tc)

Frei
Utmark
UA
B1
Considered
TRANSITIONAL
case
B2
DYSPLASTIC
BORDERLINE
HD
Does NOT certify
BORDERLINE
HD

B
19-25
I
I
B2
DYSPLASTIC
BORDERLINE
HD
C1
DYSPLASTIC
MILD HD
C - 2
ĽAHKÝ STUPEŇ DBK
LIGHT HD,
STILL ALLOWABLE
"a" Stamps as
NOCH ZUGELASSEN
LEICHTE HD
L
Does NOT certify
MILD HD

M
26-35
I
Licht positief (3)
HD +/-
I
I
C1
DYSPLASTIC
MILD HD
C2
DYSPLASTIC
MILD HD
I
I
I
C2
DYSPLASTIC
MILD HD
D1
DYSPLASTIC
MODERATE HD
D - 3
STREDNÝ STUPEŇ DBK

MODERATE HD
Does NOT "a"Stamp
MITTLERE HD

M

Does NOT certify
MODERATE
HD


Mod
36-50
II
Positief
(3,5) HD+
II
II
D1
DYSPLASTIC
MODERATE HD
D2
DYSPLASTIC
MODERATE HD
36-50
II
Positief
(4) HD+
II
II
D2
DYSPLASTIC
MODERATE HD
E2

DYSPLASTIC
SEVERE HD
E - (4)
ŤAŽKÝ STUPEŇ DBK
Does NOT "a"Stamp
SCHWERE HD

S
Does NOT certify
SEVERE HD

S
51-106
III
III
III
E2

DYSPLASTIC
SEVERE HD
E2

DYSPLASTIC
SEVERE HD
51-106
IV
Posietief optima forma
(5) HD+
IV
IV
E2

DYSPLASTIC
SEVERE HD

More information about HD you find at OFA .
Viac informácií o dysplázii nájdete na OFA .

BACK to Luanda RRs

 


ZOBRAZENÉ STUPŇE DBK
PICTURES OF THE DYSPLASIE GRADES

SLOVAKIA/CZECH
OFA clasification
(USA)

A - 0

BEZ DYSPLÁZIE

Výborne utváraný bedrový kĺb.

EXCELLENT HIP/ BEZ DBKGOOD HIP/ BEZ DBK
Certifies as
EXCELLENT

E
Certifies as
GOOD

G
B - 1
HRANIČNÝ/ PRECHODNÝ
STUPEŇ DBK

Môže sa jednať o anatomickú odchýlku pri vývoji kĺbovej jamky, kde je štrbina medzi kĺbovou hlavicou a kĺbovou jamkou vätšia. Kĺb zapadá dobre do kĺbovej jamky.
FAIR HIP/ PRECHODNÝ STUPEŇ DBKBORDERLINE HIP/ HRANIČNÝ STUPEŇ DBK
Certifies as
FAIR HD

F
Does NOT certify
BORDERLINE
HD


B
C - 2
ĽAHKÝ STUPEŇ DBK
Jedná sa obyčajne o plytké utváranie kĺbovej jamky, kĺb je na 3/4 vysunutý z kĺbovej jamky.
MILD HIP/ĽAHKÁ DBK
Does NOT certify
MILD HD

M
D - 3
STREDNÝ STUPEŇ DBK
Kĺb je vysunutý z kĺbovej jamky tak ako pri ľahkom stupni dysplázie, ale tu sú už viditeľné znaky artritídy, ktorá sa časom
/vekom psa/ môže zmeniť na ťažkú artritídu, osteoropózu
MODERATE HIP/STREDNÁ DBK
Does NOT certify
MODERATE
HD


Mod
E - (4)
ŤAŽKÝ STUPEŇ DBK
Kĺbová jamka je veľmi plytká, kĺb vôbec nezapadá do jamky.
Na kĺbovej hlavici a na jamke sú vidieť veľké artritické zmeny, čo spôsobuje psovi veľké bolesti a neskôr až ochrnutie.
SEVERE HIP/ ŤAŽKÁ DBK
Does NOT certify
SEVERE HD

S

Author: Milada Krchňavá - Luanda kennel for dog lovers and dogs which have to be x-rayed for breeding.
All rights reserved - 2007.