LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Pôrod

• aj keď je suka gravidná cca 63 dní, väčšina súk rodí skôr, alebo neskôr.

• do cca 57. dňa po nakrytí hovoríme o potrate (aborte) - narodené plody v tomto čase nebývajú vo väčšine prípadov životaschopné a uhynú.

• od 58. dňa gravidity je možné narodené šteňatá pri zvýšenej starostlivosti odchovať.

• opačný extrém je prenášanie plodov, ako absolútnu hranicu možno považovať 69. deň gravidity, potom je nutné suku dôkladne prehliadnuť v ordinácii a pôrod umelo vyvolať alebo previesť cisársky rez, doba gravidity sa počíta obvykle od prvého dátumu nakrytia.

• suka pri ruji uvoľňuje niekoľko oplodnenia schopných vajíčok, ktoré čakajú na spermie psa

• vo vajcovode a maternici môžu byť teda prítomné vajíčka oplodnené v rôznom čase, napr. s odstupom niekoľko desiatok hodín pri opakovanom prekrytí alebo šteňatá nielen rôzneho veku, ale i od rôznych otcov, ak by náhodou utiekla a noc strávila v objatí psieho osadenstva celej dediny,

• pre značnú časovou variabilitu možného splynutia spermie a vajíčka sa dĺžka gravidity obvykle počíta od prvého známeho spojenia suky so psom

• pôrod - fyziologická záležitosť - nie choroba. (väčšina súk celkom spontánne a bez komplikácii porodí i bez ľudskej pomoci )

• nemusíme ho teda brať ako niečo výnimočného a suku tým nepríjemne stresovať.

• približne 85% pôrodov prebieha bez akýchkoľvek komplikácii v domácom prostredí, zhruba ďalších 10% je pôrodov tzv. asistovaných, to znamená, že vyžadujú prítomnosť a pomoc veterinárneho lekára a zabývajúce pôrody sú tak komplikované, že je nutné suku zaviesť na operačný sál

• k omplikácie sa riešia zväčša cisárskym rezom, a t o ako pôrod bude prebiehať záleží na veku suky, jej kondícii, type suky a podobne.

• Ak kedykoľvek v priebehu tehotenstva začne z feny vytekať výtok žltej, hnedej, krvavej či zelenej farby, je nutné OKAMŽITE navštíviť veterinárnu ordináciu.

• Výnimkou je odchod hlienovej zátky niekoľko hodín pred pôrodom, ktorá však má farbu aspiku a jasne sa tým odlišuje od možných abnormalít.
Výtok inej než transparentnej farby je známkou patológie priebehu tehotenstva.
Nie vždy je situácia kritická, ale vždy je treba fenečku odborne vyšetriť.
Najväčším problémom je výtok zelenej farby , ktorý signalizuje možné odlúčenie plodu od matky resp. vážne komplikácie a je dôvodom k okamžitému cisárskemu rezu.
Ako náhle sa narodí prvé šteňa, je už výtok tmavozelenej farby a krvavej farby tolerovaný.

spracovala Milada Krchňavá © / 03/2008
všetky práva vyhradené

 


Štádia pôrodu
zdroj Medipet.cz MVDr. Dušan Harbáč

Prvé štádium:

• d ochádza k uvoľneniu krčka maternice a jeho úplnému otvoreniu

• o bjavujú sa taktiež sťahy maternice, ale zatiaľ bez sťahov brušnej svaloviny a aj preto nie sú chovateľom na sučke pozorovateľné

• môže sa objaviť výtok plodových vôd (slamovo sfarbená, ľahko viskózna tekutina pripomínajúca vzhľadom moč).

• táto fáza trvá priemerne 6 - 12 hodín, v krajnom prípade to ale môže byť dlhšia ako 24 hodín

• vzhľadom k jej nie úplne špecifickým príznakom ju môže majiteľ prehliadnuť


Druhé štádium:

• z ačína úplným otvorením maternicového krčku a zapojením sa brušného lisu do pôrodu.

• k ončí vypudením plodu, kde zároveň začína tretia fáza , ktor á vlastne končí vypudením placenty, čo sa väčšinou deje v odstupe niekoľkých minút po vypudení plodu.

• p omerne často odchádzajú dve placenty až potom, čo sa narodia dve šteňatá bez placenty.

• suky s viac ako jedným šteňaťom teda osciluje medzi druhým a tretím štádiom.

• prvé šteňa je väčšinou porodené do 10 – 30 minút po odtečení plodovej vody, pri normálne prebiehajúcom pôrode je žiaduce aby sa tak udialo najneskôr do 2 hodín po odtečení plodovej vody

• interval medzi šteňatami je variabilný spravidla sa to pohybuje od 30 minút do 1 hodiny s tendenciou predlžovania k pôrodu posledného šteňaťa

• za normálnych okolnosti by, ale interval medzi šteňatami nemal byť dlhší ako 4 hodiny.

• šteňatá sa rodia väčšinou hlavičkou napred (60% ) , ale ani zadná poloha (40%) nemusí predstavovať problém.

• ešte v pôrodných cestách praská prvý obal, v ktorom je šteňa skryté, čo umožní dodatočné zvlhčen ie pôrodných ciest a uľahčí sa tak cesta šteňaťa von z tela matky.

• druhý obal je rozhryzený sukou (u prvôstky je niekedy nutné v tomto okamžiku zasiahnuť a šteňa z obalu pohotovo vybaviť).

• suka taktiež veľmi intenzívnym lízaním zbaví šteňa všetkých plodových obalov a predovšetkým touto masážou umožní naštartovanie normálneho dýchania.

• v prípade, že sa sučka dostatočne nevenuje šteňatám, je opäť rada na chovateľovi, musí veľmi dôkladne novorodenca osušiť, vybaviť zvyšky plodovej vody z dutiny ústnej a nosnej a intenzívnym trením šteňa oživiť

• dovoľujem si len upozorniť, že mokré šteňa je veľmi klzké a pre laika môže byť problém ho udržať (resp. nepustiť z ruky), držíme ho v dlani jednej ruky (telíčko), hlavičku pridržujeme medzi palcom a ukazováčikom, druhou rukou ho trieme suchou handričkou a pridržujeme.

• suka popr. chovateľ taktiež pretrhne pupočnú šnúru, na rozdiel od suky chovateľ použije na podviazanie pupočného povrazca niť a koniec pahýľu vydezinfikuje.

• povrazec je optimálne pretrhnúť ťahom, tzn. nestrihať, zhruba 4 cm od pupku, pretrhnutie ťahom obmedzí riziko krvácania i vstupu infekcie.

• osušené šteniatko odvážime a čo najskôr po pôrode mu dáme napiť mledziva aj preto, že obsahuje veľké množstvo látok dôležitých pre jeho život, snažíme sa ho teda priložiť ku struku, ak to samo nezvláda prípadne nevie si nájsť k nemu cestu.

• matka má väčšinou tendenciu zožrať vypudené placenty, nie je príliš vhodné nechať ju zožrať viac ako 2 - 3, pretože by to mohlo byť spojené s tráviacimi ťažkosťami (časté je najmä vracanie alebo hnačka )


Tretie štádium:

• dĺžka druhého a tretieho štádia je od niekoľko málo hodín (obvykle 2-6 hodín ) až do 36 hodín (predovšetkým u suky s viac ako 8 šteňatami).

• platí, že od zapojenia sa brušného lisu (teda od objavenia sa viditeľných kontrakcií) do pôrodu prvého šteňaťa by nemalo uplynúť viac ako 1 hodina.

• intervaly medzi šteňatami by sa mali pohybovať v rozmedzí 30 min až 1 hodiny za predpokladu intenzívneho tlačenia.

• pauzy dlhšie ako 60 minút sú podozrivé a je na mieste vec konzultovať s veterinárom.

• v poslednej tretej fáze pôrodu dochádza teda k vytlačeniu plodových obalov. K ich vypudeniu dochádza spravidla 5-15 minút po porodení šteňaťa.

• keďže plody suky môžu byť striedavo porodené z každého maternicového rohu, dve placenty môžu byť vytlačené naraz po porodení dvoch šteniat. Z toho dôvodu, že odlučovanie a vytláčanie plodových obalov u zvierat s viacerými plodmi sa deje medzi jednotlivými mláďatami, tretie štádium pôrodu prakticky začína už v priebehu druhého štádia.

• podobne ako pri iných druhoch zvierat pozorovanie rodiaceho zvieraťa musí byť diskrétne – obmedzuje sa len na vyslobodenie šteňaťa z plodových obalov pri nevšímavosti suky.

• o priebehu pôrodu vedieme záznam, novonarodené šteňa zvážime pred prvým napitím (hmotnosť je cca 350 – 600g).

• suku i šteňatá je dobré nechať čo najviac v kľude, pokiaľ to nie je nevyhnutné, z výnimkou úvodnej prehliadky so šteňatami nemanipulujeme a necháme ich pri matke, kontrolujeme len ich prisávanie sa ku strukom.

• matka by mala mať k dispozícii vodu i žrádlo, aby sa mohla po pôrode (popr. i v jeho priebehu) napiť a nažrať.

• šteňatá pravidelne vážime, aby sme mali prehľad či sa vyvíjajú normálne a porovnateľné v rámci vrhu. Ideálne je ak si ich označíme farebnými povrázkami na krk či iným netraumatizujúcim spôsobom.

• suka sa po pôrode čistí 3 - 4 týždne - výnimočne až 8 týždňov. • normálne očistky nezapáchajú a sú tmavo zeleno až krvavo sfarbené, postupom času sa ich množstvo znižuje.

• výnimočne sa môže objaviť u suky po pôrode agresívne chovanie voči šteňatám, popr. i voči majiteľovi (predovšetkým u prvorodičiek ) , väčšinou sa stav samovoľné upraví behom jedného dňa a nastúpi normálny materský pud, do jeho nástupu je treba šteňatá samozrejme chrániť a poprípade ich kŕmiť umelým psím mliekom (je bežne predajne na trhu)

• v deň pôrodu či nasledujúci deň je doporučená sonografická kontrola maternice pre vylúčenie prípadného zadržaného plodu a posúdenie zvyškov placenty ( a to najmä pri dlhšie trvajúcich pôrodoch )

Prajem ľahký pôrod a krásne zdravé šteniatka

spracovala Milada Krchňavá © / 03/2008
všetky práva vyhradené

 

Ostatná aktualizácia: 25 máj 2015
Návštevy: 6566