LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002
Ostatná aktualizácia: 08 september 2019
Napísané: 19 marec 2007
Návštevy: 261

img 3052Populácia Rhodészkeho ridgebacka u nás je v rukách chovateľov. Preto by si mal každý chovateľ uvedomiť, že pracuje s prírodou, ktorá dala každému jedincovi gény a dedičné vlohy, či už dobré, alebo defektné, ktoré budú ďalej prenášané . Ak tu teda máme skupinu – populáciu ridgebackov ktoré využívame v ďalšom chove, máme tu aj skupinu génov- populačnú genetiku.
Populačná genetika je náuka o zmenách v génovom stave, v génovom majetku skupín živočíchov, ktorí sa prevažne pária a množia medzi sebou navzájom.
Citovanie anglického populačného genetika Falconera: „ Našťastie nie je nutné úplne rozumieť genetike, aby človek mohol úspešne používať určité chovné metódy.“ Je to síce v určitom zmysle pravda, ale je nanajvýš osudné, keď človek prakticky nič nevie o celej jednej genetickej disciplíne, práve o populačnej genetike.

Read More: Populačná genetika
Ostatná aktualizácia: 09 september 2019
Napísané: 14 november 2007
Návštevy: 297

Zuby všeobecne

root systemPodľa súčasných poznatkov sa zuby podobne ako šupiny rýb a kožné kosti považujú za deriváty kožných šupín (lepidomórií). Lepidomórium je najpôvodnejsším tvrdým útvarom kože rýb z obdobia permu a tvorí ho kužeľovitá dentitínová korunka pokrytá sklonovinovým durodentínom, jednoduchá pulpa a kostná bazálna platnička. Lepidomóriá sú ochranným orgánom kože a dostávajú sa s ektodermovou preliačeninou do ústnej jamky. Tu vznikajú zuby splynutím viacerých základov. Zuby sú zakotvené v koži. Zuby obojživelníkov a plazov sú zväčša usporiadané v jednom rade.
Cicavce už majú redukovaný počet zubov, ktorých tvar je diferencovaný podľa spôsobu života. Rozoznávame rezáky a očné zuby, premoláre a moláre. Chrup so zubami rôznych tvarov sa označuje ako heterodontný.
Očné zuby mäsožravcov sú pretvorené na úchopné zuby, ktorými zviera korisť uchopí a usmrtí. Premoláre cicavcov majú rôzne tvarované žuvacie plochy.

Read More: Chrup psa
Ostatná aktualizácia: 08 september 2019
Napísané: 07 september 2007
Návštevy: 198

Príroda a genetika
dna genetika small
     Na začiatku pohlavného rozmnožovania príroda „vynašla“ náročný systém: ku každému aktu rozmnožovania sú potrebné dve zvieratá, čím sa otvorilo široké pole pre prispôsobenie k životnému prostrediu a evolúcii.

V každej generácii je génový materiál nanovo rekombinovaný, čím ustavične vznikajú nové „prototypy“ organizmov, ktoré musia osvedčiť svoju životaschopnosť v tvrdom každodennom boji o život a rozmnožovanie. Iba organizmy s najprispôsobivejšími génovými kombináciami sú úspešné a môžu sa rozmnožovať. Až s počiatkom pohlavného rozmnožovania začala príroda rozvíjať nesmierne bohatstvo foriem života ako ho poznáme dnes.

Read More: Chov, genetika a príbuzenská plemenitba
Ostatná aktualizácia: 08 september 2019
Napísané: 07 september 2007
Návštevy: 221

Príbuzenská plemenitba a chov rhodézskeho ridgebacka na Slovensku

img 2137    Za zakladateľov chovu Rhodéuskeho ridgebacka u nás (na Slovensku a v Čechách) sú považovaný: Merigal's Elanda privezená zo Švajčiarska v roku 1987, Red Amy Wayside importovaná z Afriky a Shingi Mennystones tiež africký import . Ich potomstvo sa stalo základňou mnohých chovateľských staníc na Slovensku a hlavne v Čechách.

Ak sa pozrieme do rodokmeňov psov, ktoré pochádzajú zo Slovenského alebo z Českého chovu, nájdeme tam veľa spoločných predkov a takýto jedinci vlastne pochádzajú z príbuzenskej plemenitby. V niektorých prípadoch bola použitá úzka príbuzenská plemenitba, najviac však v začiatkoch nášho chovu sa využívala blízka príbuzenská plemenitba.

Read More: RR a príbuzenská plemenitba
Ostatná aktualizácia: 08 september 2019
Napísané: 07 december 2016
Návštevy: 163

zubyProblematika využívania neplnochrupých jedincov v chove a využitia jedincov s výškou nad štandard.
    Od počiatku chovu RR na Slovensku a založenia SKCHR sa mohlo na Slovensku chovať len na plnochrupých jedincoch. Keďže v mnohých krajinách Európy plnochruposť v chove nebola podmienkou a ani sa nesledovala, výber krycích psov (tí museli spĺňať chovateľské podmienky nášho bonitačného poriadku) bol pre slovenských chovateľov, ktorí chceli slovenský chov oživiť novou krvou problematický, nakoľko nie vždy bolo možné získať informácie a štatistiky plnochruposti v zahraničných krvných líniách. Súčasne sa ukázalo, že napriek tomu, že sme chov obmedzili len na plnochrupé jedince, nie všetko potomstvo takýchto párov bolo plnochrupé. Preto sa slovenský chovatelia začali touto problematikou hlbšie zaoberať a diskutovať o zmene.

Read More: Problematika plnochruposti/ neplnochruposti a výšky v slovenskom chove.