LUANDA Rhodesian Ridgebacks  since 2002

Chrup psa

Ostatná aktualizácia: 09 september 2019
Napísané: 14 november 2007
Návštevy: 241

Zuby všeobecne

root systemPodľa súčasných poznatkov sa zuby podobne ako šupiny rýb a kožné kosti považujú za deriváty kožných šupín (lepidomórií). Lepidomórium je najpôvodnejsším tvrdým útvarom kože rýb z obdobia permu a tvorí ho kužeľovitá dentitínová korunka pokrytá sklonovinovým durodentínom, jednoduchá pulpa a kostná bazálna platnička. Lepidomóriá sú ochranným orgánom kože a dostávajú sa s ektodermovou preliačeninou do ústnej jamky. Tu vznikajú zuby splynutím viacerých základov. Zuby sú zakotvené v koži. Zuby obojživelníkov a plazov sú zväčša usporiadané v jednom rade.
Cicavce už majú redukovaný počet zubov, ktorých tvar je diferencovaný podľa spôsobu života. Rozoznávame rezáky a očné zuby, premoláre a moláre. Chrup so zubami rôznych tvarov sa označuje ako heterodontný.
Očné zuby mäsožravcov sú pretvorené na úchopné zuby, ktorými zviera korisť uchopí a usmrtí. Premoláre cicavcov majú rôzne tvarované žuvacie plochy.

Zuby mäsožravcov a hmyzožravcov majú špicaté ostré hrany a sú to sekondontné zuby. Tieto zvieratá nimi rozrezávajú, rozomieľajú alebo lámu potravu.
Väčšina cicavcov má 2 generácie zubov – mliečne a trvalé zuby, pričom toto dvojnásobné vyvtovrenie zubov sa nazýva difodontné. Zuby sa zvyčajne vymieňajú vo vertikálnom smere.

Chrup u psov
Termínom chrup je označovaný súbor zubov jednotlivého zvieraťa. Na jednotlivom zube môžeme zhruba rozoznať 3 časti. Ta časť, ktorá vyčnieva z ďasna, sa nazýva korunka, časť skrytá v ďasne je koreň a prechod medzi koreňom a korunkou nazývame krčok.
Zub psa je zložený z 3 vrstiev – zo skloviny, zuboviny a tmeloviny. Zubovina je veľmi tvrdá hmota žltastej farby. Má v sebe dutinu, v ktorej je mäkká zubná dreň bohatá na nervy a cievy. Sklovina je najtvrdšou zložkou zubov a pokrýva zubovinu korunky. Je bielej farby, u mladého psa máva až modravý nádych. Žltavá tmelovina pokrýva zubovinu koreňa a krčku. Ďasno v okolí zubov je označované ako paradentium. (para = pri , dens = zub, paradentium= tkanivo v okolí zubu) a je to oblasť, ktorej by mali majitelia psov venovať veľkú pozornosť.

Dospelé psy majú 42 zubov - 20 v hornej čelusti a 22 v spodnej.

Počet mliečnych zubov Počet trvalých zubov Vek - prerezania mliečnych zubov Vek psa- pri prerezaní trvalých zubov
28

• 14 horná čeľusť
• 14 spodná čeľusť
42

• 20 horná čeľusť
• 22 horná čeľusť
3-8 týždňov 12-26 týždňov

Podľa tvaru a umiestnia rozoznávame u psa tieto zuby:

 • Rezáky – (dentes incisivi) označované ako I1 – I3 – sú uložené v medzičelustných kostiach v horej i dolnej čeľuste vždy po šesť.
  rezáky hornej čeluste sú väčšie ako rezáky spodnej čeluste.
 • Očné zuby – (dentes canini) označované ako C – sú najdlhšie zuby psa, s hlbokým a dlhým koreňom; zo strán sú mierne sploštené, inak majú kužeľovitý tvar.
 • Črenové zuby (premoláre) – (dentes praemolares) sú označované ako P1 – P4 – nasledujú za očnými zubami a od nich sa aj počítajú (prvý je premolár za očným zubom – P1). Medzi premolármi sú pravidelné medzery. V hornej i spodnej čelusti je vždy rovnaký počet premolárov, na každej strane 4.
 • Stoličky (moláre) – (dentes molares) sú označované ako M1 – M3 a naväzujú na premoláre. Moláre sú postavené tesne vedľa seba a ich počet je rozdielny v hornej a dolnej čeľusti. V hornej čeľusti sú na každej strane 2 moláre, v spodnej 3.
horna celust
horná čeľusť
spodna celust
spodná čeľusť


V ideálnom prípade sú zuby pravidelne rozdelené v hornej a spodnej čelisti. Celý chrup je tak možné rozdeliť na 4 časti. Na tom sú postavené takzvané zubné vzorce, ktorými sa vyjadrujú počty zubov u jednotlivých zvierat. Jedná sa vlastne o zlomok, ktorý má v čitateli uvedený počet zubov v polovici hornej čeľuste a v menovateli počet zubov v polovici spodnej čeľuste.

Vzorec trvalého chrupu psa:

 3I 1C 4P 2M
---------------------- x 2 = 42
3I 1C 4P 3M


Šteňatá sa rodia bezzubé. Prerezávanie mliečneho chrupu začína medzi tretím a piatym týždňom. Ako prvé rastú väčšinou očné zuby, nasledujú rezáky a premoláre. Vzorec mliečneho chrupu psa je rovnaký pre spodnú i hornú čeľusť.

3i 1c 3p
------------------ x 2 = 28
3i 1c 4p

V mliečnom chrupe nie sú zastúpené moláre a nebývajú, okrem výnimiek, ani prvé premoláre (P1). Výmena mliečnych zubov za trvalé začína v polovici štvrtého až začiatkom piateho mesiaca.


Ako prvé vypadávajú rezáky, potom črenové zuby a očné zuby. Postupne dorastajú moláre.
Pri prerezávaní trvalého chrupu má šteňa rovnaké problémy, ako poznáme u detí, teda opuchy a zápaly ďasien a bolesť. Prejaví sa to ich stratou pokoja, odmietaním potravy alebo slintaním. Je vhodné v tomto období dať šteňaťu na ohrýzanie nejaký tvrdší predmet, čím sa zmierni bolesť ďasna a urýchli sa vypadávanie mliečnych zubov.

Výmena zubov je značne ovplyvnená i kvalitou výživy. Z hľadiska starostlivosti o psa je spôsob výmeny zubov zaujímavý. V normálnom prípade rastie trvalý zub tak, že svojho mliečneho kolegu z ďasna vytláča.
V poslednej dobe sa ale objavujú prípady, keď trvalé zuby rastú vedľa alebo za mliečnymi zubami. Štena potom vyzerá ako malý žralok, pretože mu rastú zuby v dvoch radoch. Výsledkom môžu byť rôzne problémy.

lower jaw puppy2


Zuby sú tesne vedľa seba a tvoria akési „chraštie“, v ktorom sa zadržujú zvyšky potravy alebo pozostatky po hre, napr. kúsky tkanín alebo rozkúsaných hračiek. V prípade, že mliečne zuby pretrvávajú do vyššieho veku, je možné pozorovať výrazný sklon k tvorbe zubného kameňa a niekedy i zubným kazom. Z chovateľského hľadiska teda do určitej miery hrozí nebezpečenstvo, že pretrvávajúce a zároveň prekážajúce mliečne zuby spôsobia, že trvalé zuby vyrastú v nežiaducich miestach alebo líniách a to môže niekedy ovplyvniť napr. typ skusu. Názory na to, ako problém s pretrvávajícími mliečnymi zubami riešiť, sa rozchádzajú. Neodporúča sa zuby vylamovať a pokiaľ by mali byť vytrhnuté, patrí zákrok do rúk veterinára. Zvlášť v prípade očných zubov hrozí nebezpečenstvo, že s vytrhnutím mliečneho zubu sa poruší výživa zubu trvalého. Ten potom sčerná a niekedy i vypadne.

Na obrázku už prerezané trvalé zuby.
Anatomie teeths

Tento röntgenový snímok zobrazuje uloženie zubov a hĺbku koreňov zubov v sánke.
Tooth korene


Ukážka dĺžky koreňa zubu.dlzka korena


Pri výmene zubov, ako už bolo spomenuté, môže dôjsť i k prípadu, že pod mliečnym zubom nie je podložený trvalý zub. Stáva sa to zvyčajne u premolárov. Tak mliečny zub môže pretrvávať v ďasne dlhšie, a preto sa môže niekedy chovateľom stať, že ho považujú za trvalý. Po určitej dobe však mliečny zub tak či tak vypadne.

V týchto prípadoch sa odporúča zobrať psa na röntgen, kde sa dá zistiť, či je zub podložený a nevyšiel, alebo sa nenachádza v čeľusti vôbec. Nie je možné, aby si pes sám vyrazil zub.
Z vyššie zobrazených obrázkov je jasné, že korene zubov sú 2x tak hlboké ako samotný zub. V prípade vylomenia trvalého zubu by musel byť pes ťažko zranený (napr. zrážka s autom alebo kopnutie konským kopytom atď.) a musel by mať veľmi poškodenú, nalomenú či zlomenú sánku.

Druhy skusov

SKus /zhryz je vzájomne postavenie horných a dolných rezákov.

 • Nožnicový skus– rad horných rezákov prekrýva dolné rezáky tak, že sa dolný rezáky dotýkajú vnútorných plôch horných rezákov
 • Kliešťový skus– rezné plochy rezákov sa navzájom dotýkajú.
 • Podkus– dolná čeľusť je kratšia ako horná, tak že medzi radom dolných a horných rezákov je medzera.
 • Predkus– dolná čeľusť je dlhšia ako horná čeľusť.
 • Skrížený skus je ďalšia anomália zhryzu, keď ľavá alebo pravá polovica rezákov je v predhryze a druhá polovica je v podhryze.Málozubosť a nadpočetnosť

 • Oligodoncia – málozubosť, ak má jedinec menej ako 42 zubov.
 • Polyodoncia – nadpočetnosť zubov, ak má jedinec viac ako 42 zubov.
noznicovy skus
nožnicový skus
klieste
kliešťový
podkus1
podkus
predkus1
predkus

 

Pri určovaní správneho skusu je dôležité, aby sme vedeli rozoznať správny tvar hlavy napr. predĺžené: (kólie, chrty), s krátkym tvarom (buldog, pekinéz, boxer...) a so stredným tvarom hlavy (retriever, nemecký ovčiak i Rhodészky ridgeback).

Korektný chrup - správne uloženie premolárov
spravne zuby
Nesprávne uložený očný zub
Je považovaný za abnormalitu, keď je vrchný očný zub v zhryze uložený pred spodným očným zzubom. Toto zlé položenie spôsobuje, že pes je náchylnejší na rôzne zubné choroby, prípadne skoršiu stratu zubov.
ocny zub zle ulozeny

nesprávne uloženie premolárov
nespravne ulozene premolare

Zhryz
Normálny zhryz pri plemenách s tvarom lebky dlhším alebo stredným je nožnicový zhryz.
Vrchné rezáky majú byť pred spodnými a majú k sebe priliehať. Spodný očný zub – jeho hrot má byť za vrchnými rezákmi. Premoláre majú v zhryze do seba zapadať – teda vypĺnať priestory vzájomne medzi sebou.


Chyby zhryzov

Predkus – ak je dolná čelusť dlhšia ako horná čelusť.
Podkus – ak je dolná čelusť kratšia ako horná tak, že medzi radom dolných a horných rezákov je medzera.
Kliešťový skus – ak rezáky dosadajú na seba svojimi reznými hranami.
Skryvený skus -
Rizhádzaný skus -


Podkus, otvorený a skryvený skus sú chybné zhryzy a sú považované za geneticky podmienené.


predkuspredkus

podkuspodkus

otvoreny skusotvorený zhryz – ak sa rezáky nestretávajú

kliestovy skus
kliešťový zhryz

rozhadzanyrozhádzaný zhryz

skrizeny skusskryvený skus

 

Chýbajúci zub alebo zub navyše

Oligodoncia – málozubosť, ak má jedinec menej ako 42 zubov.

Polyodoncia – nadpočetnosť zubov, ak má jedinec viac ako 42 zubov.

Niektoré štandardy požadujú, aby bol pes plnochrupý, v iných je povolené, aby chýbali určité zuby...
V období domestikácie museli psy zuby viac namáhať, používali ich častejšie, nakoľko boli nútení si potravu zaobstarať sami.
V dnešnej dobe je pes viac-menej spoločník človeka, ktorý sa oňho postará. I táto skutočnosť sa určite podpísala na tom, že sa psom neprerezávajú zuby alebo im chýbajú.
V prípade, že sa trvalý zub neprereže, treba sánku zröntgenovať, a tým sa zistí, či je zub podložený.
Chýbajúci zub alebo zub navyše sú považované za genetickú chybu.

chýbajúci P4
chybajuci zub

8 rezákov (šteniatko boxera)
normálne má byť 6
8 rezakov

 

Starostlivosť o chrup psa.

Čo sa stane, ak si prestaneme umývať zuby? Dokonca aj keby sme jedli iba tvrdú potravu, ako väčšina psov, stále by sme mali problémy s chrupom. Mali by ste čistiť zuby vášho psa aspoň 2 x týždenne, najlepšie však každý deň. Nie je to až také obtiažne ako si myslíte! Čistenie zubov kefkou odstraňuje nahromadený bakteriálny povlak (plak) z povrchu zubov. U psov, na rozdiel od ľudí, plak zriedka spôsobuje zubný kaz, ale zato veľmi často spôsobuje ochorenia periodoncia (závesného aparátu zubov, ďasien a kostí). Ak sa tieto ochorenia včas neliečia, spôsobujú bolestivosť a stratu zubov.

Čo je to plak, ako vzniká a prečo ho treba odstraňovať?
zub povrchNa povrchu zubov každého živočícha žije množstvo baktérii, ktoré na nich vytvárajú slizovitý povlak – zubný plak. Pokiaľ tento sliz nie je odstraňovaný, baktérie postupne produktmi svojej látkovej výmeny narušujú sklovinu zuba. Povrch skloviny sa tak stáva drsným. V priebehu niekoľkých mesiacov začína ukladanie minerálnych substancií zo slín do plaku a vzniká tzv. zubný kameň. Kameň samotný by pre chrup nebol taký nebezpečný, ale vo svojich póroch vytvára veľmi vhodné prostredie pre množenie choroboplodných zárodkov spôsobujúcich zápaly ďasien, zubný kaz a zápaly kosti.


Prečo niektoré psy majú zubný kameň a iné nie?

pokazene zuby
Ukazuje sa, že podobne ako u ľudí, hlavnú rolu tu hrá genetika (anatomické usporiadanie ústnej dutiny, zloženie slín, stav imunity). Dôležité sú aj ostatné faktory – diéta, žuvacie pomôcky, celkový zdravotný stav.


Môže byť domáca starostlivosť o chrup riziková?

Áno, pri nesprávnej aplikácii môže byť nebezpečná ako pre zviera, tak pre majiteľa. Domáca starostlivosť je denná kontrola plaku určená k dodržiavaniu ústnej hygieny a prevencii vzniku ochorení zubov a ďasien. Nedokáže však odstrániť zubný kameň, vyčistiť periodontálne vačky, ani zhojiť zubný kaz. Domáca starostlivosť by mala byť zahájená až po profesionálnom vyšetrení a ošetrení chrupu vášho zvieraťa veterinárnym lekárom. V žiadnom prípade neaplikujte bez predchádzajúcej konzultácie s veterinárom žiadne liečivé prostriedky do ústnej dutiny!

použitá literatára: výňatky z časopisu Pes přítel člověka číslo 12/2003,
Practical Guide to dog
obrázky – ilustračné.

Spracovala: Milada Krchňavá / November 2007/ aktualizované 2019
Luanda RRs - http://www.lady-ridgeback.sk