LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Poruchy a choroby plodnosti psov

Ostatná aktualizácia: 08 september 2019
Napísané: 04 september 2008
Návštevy: 409


poruchy plodnosti u psov prezentacia
Prezentácia na stretnutí chovateľov SKCHR 2008

Obsah:
- nákazlivé ochorenia pohlavných orgánov
- vrodené vady
- poruchy plodnosti samcov
- odber a analýza ejakulátu
- morfológia spermií
- poruchy plodnosti samíc


- výtoky počas gravidity
- falošná gravidita, vstrebávanie plodov
- zápaly
- eklampsia

poruchy plodnosti u psov prezentacia2