LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Chovateľský seminár 2017

Ostatná aktualizácia: 08 september 2019
Napísané: 21 marec 2017
Návštevy: 334

seminar2017
Dňa 18.03.2017 sa konal v Trnave Seminár pre začínajúcich chovateľov, ktorý usporiadal SKCHR. Na seminári sa prítomní dozvedeli nielen teoretické rady, návody a podrobné informácie z pripravenej prezentácie, ale aj rady z praxe, ktoré priniesol sám život. Členovia vyzbrojení vedomosťami zo seminára sú pripravení stať sa zodpovednými chovateľmi. Budú vedieť narábať s cennými informáciami a radami, ktoré môžu pomôcť priviesť bezpečne na svet nielen zdravé šteniatka, ale aj zlepšiť kvalitu Slovenského chovu.
Prednášajúci: Milada Krchňavá - HPCH SKCHR
Obsah seminára:


Úvod: Smerovanie chovu
1) Časová postupnosť potrebnej dokumentácie: žiadosť o vydanie odporúčania na párenie, hlásenie o narodení šteniat, zápis v plemennej knihe a ďalšie potrebné dokumenty ...
2) Starostlivosť o suku pred krytím
3) Určenie optimálneho dňa na krytie
4) Krytie, umelá inseminácia
5) Priebeh tehotenstva, vývoj zárodku a plodu
6) Príprava na pôrod
7) Pôrod
8) Starostlivosť o matku a šteňatá + kŕmenie a socializácia
9) Dôležitosť kontrol vrhov

Záver: Práca a zodpovednosť chovateľa

Seminár pripravila a viedla: Milada Krchňavá, hlavný poradca chovu - 02/2017

malá ukážka prezentácie ... :)
seminar 2017