LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Tehotenstvo / gravidita

Gravidita a Pôrod
zdroj Medipet.cz MVDr. Dušan Harbáč

GRAVIDITA
• pokiaľ krytie prebehlo bez akýchkoľvek väčších komplikácii je potrebné zistiť či dopadlo úspešne • prvých 11. dní zostupuje vajíčko vajcovodom, 12. – 16. deň sa zbavuje obalov a voľne sa pohybuje v dutine maternice ( 14. deň je zárodok asi 1mm veľký ) a 20. deň dochádza k jeho uhniezdeniu (21. deň je zárodok veľký asi 5mm), vytvára sa placenta. • veterinárna medicína zatiaľ ešte nemá „psí tehotenský test“, ktorý by už v rannej gravidite zistil hormón vylučovaný placentou.

DIAGNOSTIKA GRAVIDITY:
-Abdominálna palpácia
-Ultrazvukové vyšetrenie
-Röntgenologické vyšetrenie
-Pomocné metódy

__________________________________________________________

Abdominálna palpácia

• vyšetrenie brušnej dutiny prehmataním brucha, maternica gravidnej suky sa nám javí najskôr ako guličky (plody), ktoré sa tak zväčšujú na veľkosť ping-póngovej loptičky, potom sa celý roh maternice zväčšuje a je tak zle priehmatnýULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETRENIE
• najpresnejšia a v súčasnosti najčastejšie používaná metóda stanovenia gravidity.
• medzi 25. – 30. dňom gravidity, kedy sa embrya zobrazujú ako biele štruktúry na čiernom pozadí embryonálneho váčku.

Röntgenologické vyšetrenie

• optimálna doba na RTG vyšetrenie gravidity je od 45. dne gravidity, kedy sú už kostry plodov čiastočne osifikované.
• výhodou je presné zistenie počtu šteniat.

Pomocné metódy

• stanovenie koncentrácie sérového relaxínu (relaxín je hormón produkovaný primárne placentou matky (suky) a možno ho označiť tiež za hormón špecificky spojený z graviditou ) . • koncentrácie sérového relaxínu sa u gravidných súk zvyšujú v porovnaní z negravidnými od 20.-30. dňa gravidity a vrchol dosahujú v strede gravidity.

spracovala Milada Krchňavá © / 03/2008
všetky práva vyhradené


 

Ostatná aktualizácia: 25 máj 2015
Návštevy: 5405