Moje články, semináre, projekty

Články pre chovateľov
Počet článkov: 10

Moje skúsenosti a vedomosti v autorských článkoch pre chovateľov.

Semináre a prezentácie
Počet článkov: 6

Autorské semináre a prezentácie.

Moje autorksé články publikované v tlačených médiách.

Zdravie a genetika RR
Počet článkov: 10