Štádia pôrodu

0 15.04.2022 dax 60 IMG 9587web

Prvé štádium:

• dochádza k uvoľneniu krčka maternice a jeho úplnému otvoreniu
• o bjavujú sa taktiež sťahy maternice, ale zatiaľ bez sťahov brušnej svaloviny a aj preto nie sú chovateľom na sučke pozorovateľné
• môže sa objaviť výtok plodových vôd (slamovo sfarbená, ľahko viskózna tekutina pripomínajúca vzhľadom moč).

• táto fáza trvá priemerne 6 - 12 hodín, v krajnom prípade to ale môže byť dlhšia ako 24 hodín
• vzhľadom k jej nie úplne špecifickým príznakom ju môže majiteľ prehliadnuť


Druhé štádium:

• začína úplným otvorením maternicového krčku a zapojením sa brušného lisu do pôrodu.
• končí vypudením plodu, kde zároveň začína tretia fáza , ktor á vlastne končí vypudením placenty, čo sa väčšinou deje v odstupe niekoľkých minút po vypudení plodu.
• pomerne často odchádzajú dve placenty až potom, čo sa narodia dve šteňatá bez placenty.
• suky s viac ako jedným šteňaťom teda osciluje medzi druhým a tretím štádiom.
• prvé šteňa je väčšinou porodené do 10 – 30 minút po odtečení plodovej vody, pri normálne prebiehajúcom pôrode je žiaduce aby sa tak udialo najneskôr do 2 hodín po odtečení plodovej vody
• interval medzi šteňatami je variabilný spravidla sa to pohybuje od 30 minút do 1 hodiny s tendenciou predlžovania k pôrodu posledného šteňaťa
• za normálnych okolnosti by, ale interval medzi šteňatami nemal byť dlhší ako 4 hodiny.
• šteňatá sa rodia väčšinou hlavičkou napred (60% ) , ale ani zadná poloha (40%) nemusí predstavovať problém.
• ešte v pôrodných cestách praská prvý obal, v ktorom je šteňa skryté, čo umožní dodatočné zvlhčen ie pôrodných ciest a uľahčí sa tak cesta šteňaťa von z tela matky.
• druhý obal je rozhryzený sukou (u prvôstky je niekedy nutné v tomto okamžiku zasiahnuť a šteňa z obalu pohotovo vybaviť).
• suka taktiež veľmi intenzívnym lízaním zbaví šteňa všetkých plodových obalov a predovšetkým touto masážou umožní naštartovanie normálneho dýchania.
• v prípade, že sa sučka dostatočne nevenuje šteňatám, je opäť rada na chovateľovi, musí veľmi dôkladne novorodenca osušiť, vybaviť zvyšky plodovej vody z dutiny ústnej a nosnej a intenzívnym trením šteňa oživiť
• dovoľujem si len upozorniť, že mokré šteňa je veľmi klzké a pre laika môže byť problém ho udržať (resp. nepustiť z ruky), držíme ho v dlani jednej ruky (telíčko), hlavičku pridržujeme medzi palcom a ukazováčikom, druhou rukou ho trieme suchou handričkou a pridržujeme.
• suka popr. chovateľ taktiež pretrhne pupočnú šnúru, na rozdiel od suky chovateľ použije na podviazanie pupočného povrazca niť a koniec pahýľu vydezinfikuje.
• povrazec je optimálne pretrhnúť ťahom, tzn. nestrihať, zhruba 4 cm od pupku, pretrhnutie ťahom obmedzí riziko krvácania i vstupu infekcie.
• osušené šteniatko odvážime a čo najskôr po pôrode mu dáme napiť mledziva aj preto, že obsahuje veľké množstvo látok dôležitých pre jeho život, snažíme sa ho teda priložiť ku struku, ak to samo nezvláda prípadne nevie si nájsť k nemu cestu.
• matka má väčšinou tendenciu zožrať vypudené placenty, nie je príliš vhodné nechať ju zožrať viac ako 2 - 3, pretože by to mohlo byť spojené s tráviacimi ťažkosťami (časté je najmä vracanie alebo hnačka )


Tretie štádium:

• dĺžka druhého a tretieho štádia je od niekoľko málo hodín (obvykle 2-6 hodín ) až do 36 hodín (predovšetkým u suky s viac ako 8 šteňatami).
• platí, že od zapojenia sa brušného lisu (teda od objavenia sa viditeľných kontrakcií) do pôrodu prvého šteňaťa by nemalo uplynúť viac ako 1 hodina.
• intervaly medzi šteňatami by sa mali pohybovať v rozmedzí 30 min až 1 hodiny za predpokladu intenzívneho tlačenia.
• pauzy dlhšie ako 60 minút sú podozrivé a je na mieste vec konzultovať s veterinárom.
• v poslednej tretej fáze pôrodu dochádza teda k vytlačeniu plodových obalov. K ich vypudeniu dochádza spravidla 5-15 minút po porodení šteňaťa.
• keďže plody suky môžu byť striedavo porodené z každého maternicového rohu, dve placenty môžu byť vytlačené naraz po porodení dvoch šteniat. Z toho dôvodu, že odlučovanie a vytláčanie plodových obalov u zvierat s viacerými plodmi sa deje medzi jednotlivými mláďatami, tretie štádium pôrodu prakticky začína už v priebehu druhého štádia.
• podobne ako pri iných druhoch zvierat pozorovanie rodiaceho zvieraťa musí byť diskrétne – obmedzuje sa len na vyslobodenie šteňaťa z plodových obalov pri nevšímavosti suky.
• o priebehu pôrodu vedieme záznam, novonarodené šteňa zvážime pred prvým napitím (hmotnosť je cca 350 – 600g).
• suku i šteňatá je dobré nechať čo najviac v kľude, pokiaľ to nie je nevyhnutné, z výnimkou úvodnej prehliadky so šteňatami nemanipulujeme a necháme ich pri matke, kontrolujeme len ich prisávanie sa ku strukom.
• matka by mala mať k dispozícii vodu i žrádlo, aby sa mohla po pôrode (popr. i v jeho priebehu) napiť a nažrať.
• šteňatá pravidelne vážime, aby sme mali prehľad či sa vyvíjajú normálne a porovnateľné v rámci vrhu. Ideálne je ak si ich označíme farebnými povrázkami na krk či iným netraumatizujúcim spôsobom.
• suka sa po pôrode čistí 3 - 4 týždne - výnimočne až 8 týždňov. • normálne očistky nezapáchajú a sú tmavo zeleno až krvavo sfarbené, postupom času sa ich množstvo znižuje.
• výnimočne sa môže objaviť u suky po pôrode agresívne chovanie voči šteňatám, popr. i voči majiteľovi (predovšetkým u prvorodičiek ) , väčšinou sa stav samovoľné upraví behom jedného dňa a nastúpi normálny materský pud, do jeho nástupu je treba šteňatá samozrejme chrániť a poprípade ich kŕmiť umelým psím mliekom (je bežne predajne na trhu)
• v deň pôrodu či nasledujúci deň je doporučená sonografická kontrola maternice pre vylúčenie prípadného zadržaného plodu a posúdenie zvyškov placenty ( a to najmä pri dlhšie trvajúcich pôrodoch )

Prajem ľahký pôrod a krásne zdravé šteniatka

spracovala Milada Krchňavá © 03/2008
všetky práva vyhradené

Related Articles