Šťastný Nový rok 2023 !

PF 2023V Novom roku chcem všetkým popriať aby Vám každý nádych priniesol lásku, zdravie a pozitívnu energiu do života a každý výdych odstránil napätie, pochybnosti a strach zo života. Nech každé slovo vyslovené je pravdivé, povzbudzujúce a láskavé... Všetko dobré v 2023 a veľa slnečných dní... Ďakujem roku 2022, že mi priniesol nielen krásne a radostné chvíle ale aj veľa ťažkých, ktoré boli mojim veľkým učiteľom...Ďakujem všetkým hviezdam na nebi, mojim anjelom strážnym a všetkým nádherným srdciam, ktoré som mohla v roku 2022 stretnúť. Ďakujem, ďakujem, ďakujem...

Related Articles